Tilbage
Klimaskærm - Ydervæg

Ydervæg -Hulmursisolering

Sundolitt Climate C80F kan med fordel anvendes i hule mure for enfamiliesenheder(se DBI rapport på www.sundolitt.dk).

  • Optimere hulmurens isoleringsevne.
  • Minimere risikoen for gennemgående spalter i isoleringslaget.
  • Udsætte opmuring af skalmuren.
  • Udføre hurtig motage.
  • Kontrollere isoleringsarbejde.

Med sin lave lambdaværdi kan lagets tykkelse enten reduceres eller optimeres. Sundolitt Climate C80F isolerer cirka 20 % bedre end Sundolitt S80.

Sundolitt Climate kan i byggeprocessen tåle det danske vejr. Det betyder at skalmuren ikke nødvendigvis skal opbygges i den vejrmæssigt værste periode. Såsnart isoleringen er opsat kan byggeriets opvarmning/tørring opstartes.

NB! Husk eventuel afstivning af ydervæggen.

 

 

 

 

 

EPS-søjler

Stålsøjler til afstivning af hulmuren kan spares ved at sammenlime skalmur, Sundolitt Climate C80F og bagmure. Kompositvirkningen styrker hulmuren tilstrækkeligt til at stålsøjler (ikke momentstive kan spares væk. Stålsøjlerne står varmetabsmæssigt dårligt i hulmuren, måske endda holdbarehdsmæssigt og repræsentere en ikke ubetydelig økonomi.

Læs mere og find anvisning på www.mur-tag.dk.

 

 

 

 

Sundolitt Climate 80F kan leveres i stort format (2400x1200xT).

Leveres endvidere med fals/fer & not i langsider hvilket sikrer en effektiv samling.

Isoleringslaget sættes nemt op med almindelige isolerings dybler.
Eventuelle skader ses direkte og kan nemt repareres (her udført med PU skum).
Nemt at kontrollere at isoleringslaget er effektivt dækkende.
Afhængig af falsens opbygning, kan der være behov for lukning med MW strimler.