Tilbage
Bygningsreglement

Bygningsreglementet - BR2015

Bygningsreglmentet 2015 er trådt i kraft 1. januar 2016 og vil efter overgangsperioden frem til 30. juni 2016 helt erstatte Bygningsreglement 2010

De væsentligste ændringer, og som involverer brugen af Sundolitt isolering, ses i:

  • Lavenergiklasse 2015 indføres som minimumskrav.
  • Bygningsklasse 2020 opretholdes som frivillig klasse.
  • Frivillig energiklasse for eksisterende bygninger indføres som alternativ til nogle komponentkrav.

Bygningsreglementet har som formål at sikre en nedre grænse for byggeriets kvalitet

Bygningsreglementets krav er i stor udstrækning givet som Funktionskrav.

Sundolitt isolering kan bidrage til at flere af disse funktionskrav opfyldes.

Kapitel 4. Konstruktioner

Sundolitt isolering kan bidrage med styrke og stivhed der sikrer, at de aktuelle belastninger kan bæres og uden ødelæggende deformationer.

I såvel terrændæk, grønne tage, parkeringsdæk, lette gulve som på og i ydervægge (både over og under jord).

Korrekt indbygget forventes Sundolitt isolering at bidrage med ensartet isoleringsevne og trykstyrke i hele byggeriets levetid.

Kapitel 5. Brandforhold

Indbygget korrekt forringer Sundolitt isolering ikke konstruktionernes sikkerhedsniveau. Læs eventuelt mere i "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri"(2012) - kapitel 3.

Kapitel 6. Indeklima

Luftkvalitet kan forbedres med Sundolitt RadonSafety.

Med Sundolitt RadonSafety kan der indbygges et suglag under terrændækopbygningen. Suglaget kan betragtes som en "Plan B" hvis terrændækkets tæthed svigter. Suglaget kan lede radongas hen til rør for afkast over tag.

Termiske indeklima kan forbedres med Sundolitt Gulvvarme

Med Sundolitt Gulvvarme er det muligt at få gulvvarme og den øgede komfort det kan give, og samtidig få en hurtigvirkende gulvvarmeflade over for de temperatur svingninger der kan komme i rummet.

Akustisk indeklima kan forbedres med Sundolitt Trinlyd

Med Sundolitt Trinlyd kan trinlydsstøj reduceres mellem lejligheder eller mellem naborum.

Kapitel 7. Energiforbrug

Med korrekt indbygget Sundolitt isolering i byggeriets tre klimaskærmskonstruktioner, fås en energibesparer i hele byggeriets levetid - helt uden drift og vedligehold. 

I tabellen herunder findes eksempelvis Sundolitt's forslag til hvorledes klimaskærmens gulve og terrændæk kan bidrage til Energirammernes opfyldelse.

* Sundolitt's forslag til isoleringsniveau.
**Skal suppleres med andet kapillarbrydende materiale for at opfylde god byggeskik med minimum 150 mm kapillarbrydende lag.
Rød markering angiver tykkelser som specielt bør kontrolleres i forhold til belastning og deformation.
Ikke alle angivne tykkelser kan nås direkte med standardtykkelser,
 

Kvalitet

Mindste
varmetab
Sommer
-huse
Om-
bygning
Ændret anv.
og
tilbygninger
BR2015* BR2020*

T>15°C

5°C<T
T<15°C
0,20 0,15 0,10 0,10 0,15 0,09 0,08 0,07 0,06
Sundolitt
EPS
S60
ldekl 0,041
W/mk
160
220
350
350
220
385
435
500
585
S80
ldekl 0,038
W/mk
150
200
320
320
200
360
405
470
545
S150
ldekl 0,035
W/mk
150
200
300
300
200
340
390
445
520
MX250
ldekl 0,033
W/mk
125**
200
300
 300
200
325
365
420
490
 
Sundolitt
Climate
C60
ldekl 0,033
W/mk
125**
180
280
280
 
180
320
360
 405
475
C80
ldekl 0,031
W/mk
125** 170 275 275 170 300 335 380 445