Tilbage
Produktdata

Sundolitt Trinlyd - Data

Tekniske data i henhold til harmoniseret teknisk specifikation DS/EN 13163.

Ydeevnedeklarationer (DoP) kan findes på www.sundolitt.dk.

 

Sundolitt Trinlyd 4000 5000
Brugslast [kN/m2] 4,0 5,0
Varmeledningsevne, deklareret [W/mK] 0,045 0,045

Temperatur, anvendelse, kortvarigt

Langvarigt

-150/+80

+60

-150/+80

+60

Længdeudvidelseskoefficient [mm/mK], cirka 0,09*10-5 0,09*10-5

Vanddampdiffusions modstandsfaktor

(DS/EN 13163) 

20 til 40 20 til 40

Vanddamppermeabilitet [mg/Pa.h.m)]

(DS/EN 13163, aneks F4)

0,015 til 0,030 0,015 til 0,030

Trinlyddæmpning sammen med svømmende

gulv (70 kg/m2). Baseret på dynamisk stivhed.

Plade tykkelse i mm

20-3

30-3

40-3

 

Dyn./delta Lw

MN/m2 / dB

30 / 27

20 / 28

15 / 29

 

Dyn./delta Lw

MN/m2 / dB

40 / 26

30 / 27

20 / 28

Brandklasse F F