Tilbage
Klimaskærm - Terrændæk/Gulve

U-værdi - Terrændæk uden beton

Forudsætninger for nedenstående tabeller

- med gulvvarme

I U-værdiberegningen er medtaget isolanser for

  • Sundolitt Gulvvarme plade (30 mm)
  • Isolering liggende "tørt"
  • Isolering liggende "vådt" (nederste 75 mm af isoleringslaget)
  • Jordunderlag

-uden gulvvarme

I U-værdiberegningen er medtaget isolanser for

  • Indvendig overgansgisolans
  • Tynd gulvbelægning (eksempelvis klinker)
  • Gulvspånplade (22 mm)
  • Isolering liggende "tørt"
  • Isolering liggende "vådt" (nederste 75 mm af isoleringslaget)
  • Jordunderlag

Med gulvvarme

Tykkelse
mm
Deklareret lambdaværdi mW/mK
33
 

MX250-300-400

150 0,16
200 0,13
225 0,12
250 0,11
275 0,10
300 0,09
325 0,09
350 0,08
400 0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uden gulvvarme

Tykkelse
mm
Deklareret lambdaværdi mW/mK
33
 

MX250-300-400

150 0,17
200 0,13
225 0,12
250 0,11
275 0,10
300 0,09
325 0,09
350 0,08
400 0,07
450 0,07