Tilbage
Klimaskærm - Terrændæk/Gulve

U-værdier - Terrændæk med beton

Forudsætninger for nedenstående tabeller

- med gulvvarme

I U-værdiberegningen er medtaget isolanser for

  • Betondel under gulvvarmeslanger
  • Isolering liggende "tørt"
  • Isolering liggende "vådt" (nederste 75 mm af isoleringslaget)
  • Jordunderlag

-uden gulvvarme

I U-værdiberegningen er medtaget isolanser for

  • Indvendig overgansgisolans
  • Tynd gulvbelægning (eksempelvis klinker)
  • Betondæk
  • Isolering liggende "tørt"
  • Isolering liggende "vådt" (nederste 75 mm af isoleringslaget)
  • Jordunderlag

Med gulvvarme

Tykkelse
mm
Deklareret lambdaværdi mW/mK
41 39 38 37 36 35 34 33 31
 

S60

XPS200-

700

[t=150]

XPS200-

700

[t=100 og 120]

S80

XPS200-700

[t=80]

XPS200-700

[50<t<80]

S150

XPS200-700

[t=50]

Climate C60

MX250-300-400

Climate C80
150 0,21 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17
200 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13
225 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12
250 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11
275 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10
300 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,01 0,09
325 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
350 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08
400 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07
450 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06
475 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06
500 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uden gulvvarme

Tykkelse
mm
Deklareret lambdaværdi mW/mK
41 39 38 37 36 35 34 33 31
 

S60

XPS200-

700

[t=150]

XPS200-

700

[t=100 og 120]

S80

XPS200-700

[t=80]

XPS200-700

[50<t<80]

S150

XPS200-700

[t=50]

Climate C60

MX250-300-400

Climate C80
150 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16
200 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13
225 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12
250 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
275 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10
300 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
325 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08
350 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08
400 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07
450 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06
475 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06
500 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06