Tilbage
Klimaskærm - Terrændæk/Gulve

Kapillarbrydende lag

Lagets primære formål er at hindre opsugning af fugt til gulvkonstruktionen.

God byggeskik anviser, at et kapillarbrydende lag mindst skal være 150 mm tykt.

Det kapillarbrydende  kan bestå af stenmaterialer med mindste kornstørrelse på 4 mm (ral eller singels).

Sundolitt EPS, Sundolitt Climate EPS og Sundolitt XPS er alle kapillarbrydende og kan derved indgå i eller helt erstatte det kapillarbrydende stenlag.

Jf DS418 "Beregning af bygningers varmetab" regnes de nederste 75 mm af Sundolitt isolering mod sand/jord (ikke kapillarbrydende) med lambda designværdi lig faktor 1,2*lambda deklareret. Såfremt Sundolitt isolering udlægges på andet kapillarbrydende materiale, kan hele den overliggende Sundolitt isolering regnes med lambdadesign lig faktor 1,0*lambda deklareret.

Læs mere i SBi anvisning 224 ”Fugt i bygninger”.