Tilbage
Klimaskærm - Terrændæk/Gulve

Forudsætnings - Industri

Sundolitt as har som hjælpeværktøj til overslagsprojektering af fladeunderstøttede terrændæk på Sundolitt isoleringsprodukter, udarbejdet dimensioneringstabeller for 9 definerede lastgrupper. I dette afsnit ses alene på lastgrupper i industriklasser.

Dimensioneringstabellerne indeholder specifikationer for betondæk for lastgrupper med isoleringsbetegnelse og tykkelse som indgangsparameter.

Tabellernes resultater er vejledende og skal derfor blot betragtes som en vejledning til valg af produkt og løsning. Vejledningen kan ikke erstatte en ingeniørmæssig vurdering i hvert enkelt projekt.

Tabellerne er baseret på specifikke last sammensætninger. Ønskes andre lastsammensætninger, kan man med fordel downloade vores beregningsprogram SundDATEPS på www.sundolitt.dk

Industrilastgrupper

  • Industrilastgruppe 1
  • Industrilastgruppe 2
  • Industrilastgruppe 3
  • Industrilastgruppe 4

Følgende lastkombinationerne er antaget:

  • Jævnt fordelt nyttelast + permanent last fra reolben (punktlast) + permanent last fra indskudt dæk på søjler + hjultryk fra trucklast.
  • Jævnt fordelt nyttelast + permanent last fra indskudt dæk på søjler + hjultryk fra trucklast.
  • Kombination 1 og 2, dog uden trucklast.

Undersøgelserne er foretaget med følgende lastplaceringer:

Reollast:   I midten af pladefelt

Punktlast 1,0 m fra pladefeltets midte mod fri kant

Trucklast:   I midten af pladefelt og alternativt langs fri kant til bestemmelse af oversidearmering.

Betonkvalitet min. Beton 20 MPa (dæklag 10 mm)
Armering 550 MPa
Underliggende jord forudsættes at have et ballast svarende til 100.000 MN/m³- ved basis i andre værdier se rapport på www.sundolitt.dk

NB! Hvor der i skemaerne er anført armering ved fri kant betyder dette, at der skal indlægges den angivne oversidearmering ved frie kanter. Læs særskilt om regler for kantarmering og fuger på www.sundolitt.dk. Forekommer der yderligere koncentrerede belastninger eller større hjultryk langs fri kanter og gulvfuger, skal betonpladetykklese og nødvendig armering kontrolleres ved særlig beregning. Til dette kan man med fordel downloade vores beregningsprogram SundDATEPS på www.sundolitt.dk.