Tilbage
Klimaskærm - Terrændæk/Gulve

Forudsætninger - DS/EN1991

Sundolitt as har som hjælpeværktøj til overslagsprojektering af fladeunderstøttede terrændæk på Sundolitt isoleringsprodukter, udarbejdet dimensioneringstabeller for 9 definerede lastgrupper. I dette afsnit ses alene på lastgrupper i henhold til DS/EN 1991-1-1 "Eurocodes 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-1: Generelle laster. Det er

Dimensioneringstabellerne indeholder specifikationer for betondæk for lastgrupper med isoleringsbetegnelse og tykkelse som indgangsparameter.

Tabellernes resultater er vejledende og skal derfor blot betragtes som en vejledning til valg af produkt og løsning. Vejledningen kan ikke erstatte en ingeniørmæssig vurdering i hvert enkelt projekt.

Tabellerne er baseret på specifikke last sammensætninger. Ønskes andre lastsammensætninger, kan man med fordel downloade vores beregningsprogram SundDATEPS på www.sundolitt.dk

Lastgrupper i henhold til DS/EN 1991-1-1 

  • Kategori A Bolig
  • Kategori B Kontor og let erhverv
  • Kategori C Samlingslokaler med faste siddepladser
  • Kategori D Større butikker
  • Kategori E Industriformål

Hver gruppe er gennemregnet for to lastkombinationer.  Den første indeholder last som anført i DS/EN 1991-1-1, mens den anden indeholder en væsentlig større last, som muliggør anvendelse af tungere, ikke-bærende skillevægge direkte på dækket. NB! Vær opmærksom på at eventuelle deformationer i underlaget skal kunne optages i væggen. Ved sætningsfølsomme og samtidig sætningsfølsomme skillevægge kan der henvises til specialprogram på www.sundolitt.dk.

Forudsætninger for skemaer:
Betonkvalitet min. beton 20 MPa (dæklag 10 mm- passiv)
Armering 550 MPa
Underliggende jord forudsættes at have et ballast svarende til 50.000 kN/m³ - ved basis i andre værdier se rapport på www.sundolitt.dk

NB! Såfremt der er væsentlige belastninger langs frie kanter ilægges en oversidearmering svarende til ca. 50% af den angivne undersidearmering. I praksis vælges ofte at anvende samme armering som i bunden. Oversidearmering placeres inden for et område på ca. 1,00 m fra den frie kant.