Tilbage
Klimaskærm - Terrændæk/Gulve

Gulvvarme

Inden gulvvarme til trægulve vælges, bør den aktuelle gulvleverandør tages med på råd. Specielt kan nævnes:

Er gulvet egnet til gulvvarme? Er der temperaturgrænser? Forventning til fugtspærreplacering?

Gulvvarmen kan traditionelt lægges i terrændæk eller som alternativ i et lag ovenpå betondækket.

Fordelen ved at lægge gulvvarmen er at der kan opnås en betydelig forbedring i reaktionstiden på opvarmning og afkøling. Kan være en fordel i lavenergibyggeri, hvor temperatursvingninger (solindfald) kan have stor betydning.

Inden udlægning af Sundolitt gulvvarme skal det tilses at underlaget er plant og stabilt, i øvrigt i overensstemmelse med anvisninger givet i TRÆfakta nummer 12 eller tilsvarende.Vær opmærksom på at denne planhed og stabilitet følger gulvet helt op til den afsluttende gulvoverflade.

Ved at anvende sporplader med et minimum af spor i fladen opnås den bedste kontakt mellem færdigt trægulv og underlag og derved den optimale bæreflade.

Der skal ved lagskifte indlægges eksempelvis gulvpap for at modvirke friktions- og "klapre-"lyde.

 

 

 

EPS plader deles nemt. Minimerer spild.
EPS plader udlægges startende med fremløb langs vægge.

EPS plader udlægges med den ønskede rørføring.

Undgå varmeslanger under skabe.

 

Aluminium varmefordelingsplader lægges i alle rette sporløb.
Aluminium varmefordelingsplader ilægges så de med overlap låser EPS plader sammen. Indbyrdes afstand mellem varmefordelingsplader bør ikke være mindre end 5 mm.
Varmeslanger (ø20mm) "clipses" i aluminium varmefordelingsplader. Husk på at undgå torsionspændinger i slange ved at slangevinde eller slangerulle placeres langt væk fra arbejdsstedet.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK!

  • Brug kun varmeslanger med iltbarriere.
  • Maksimal kredslængde 100-120 m (ved 20 mm varmeslange).
  • Spørg aktuel gulvleverandør til råds om maksimale temperaturer, dampspærre, pap, eventuelt behov for yderligere mellemlag (lastfordelingsplade).
  • Varmeslanger bør ikke lægges under skabe og lignende faste installationer.
  • Varmeslanger bør udlægges på tværs af gulvbelægning.
  • Undgå torsionsspændinger i slangen.
  • Rengør rørgange inden udlægning af varmeslange.
  • Beskyt det udlagte gulvvarmesystem i mod unødig byggepladsfærdsel.
 

Læs mere i guidens afsnit om terrændæk og gulvvarme.