Tilbage
Klimaskærm - Terrændæk/Gulve

Skillevægge

- spar eventuelt separat fundament under skillevægge

Der er mange fordele ved at undgå fundamenter under skillevægge. Blandt andet øges produktiviteten i byggeprocessen betydeligt. konstruktionsdetaljer kan forenkles og kuldebroer reduceres og måske endda helt undgås.

Skillevægge med last fra ovenliggende etage kan afhængig af belastning, dækkets stivhed og stivhed i underliggende isolering (lokalt under skillevæg) placeres direkte på terrændæk uden selvstændigt fundament..

Skillevægge (såvel teglsten som porebeton) belastet af egenvægt alene, kan bidrage til bygningens stabilitet, og kan samtidig udføres uden selvstændigt fundament og kan udføres sammen med suglag af Sundolitt RadonSafety. Murværkscentret ved Teknologisk har udarbejdet et nemt program (excelark) til bestemmelse af, hvor meget en given væg på et givent underlag (betonterrændæk på Sundolitt isolering) kan bidrage med til det stabiliserende system - læs mere på under Teknik på www.sundolitt.dk.