Tilbage
Klimaskærm - Terrændæk/Gulve

Fugtspærre

Fugtspærre indbygges primært for at sikre mod byggefugt, som kan skade fugtfølsomme materialer.

Som hovedregel udlægges fugtspærre umiddelbart under et fugtfølsomt lag (trægulv, strøer m.v.). Ved gulve med tætte belægninger (linoleum o.lign.) skal gulvleverandørens anvisninger nøje følges.

Specielt ved kombination af gulvvarme og trægulve skal gulvleverandørens anvisninger for fugtspærrens placering nøje følges.

Fugtspærre kan udelades i konstruktioner hvor der med sikkerhed ikke er problemer med byggefugt (gulve som ikke er fugtfølsomme).

Ved gulve med meget store gulvflader bør fugtspærrens nødvendighed vurderes.

Læs mere i SBi anvisning 224 ”Fugt i bygninger”.

Eksempler - Se også afsnit om gulv uden beton her i Sundolitt Guiden.

Diffusionsåben belægning og overfladetør beton, ikke fugtfølsom gulvbelægning (klinker og lignende).

Fugtspærre kan udelades.

Fugtfølsom belægning. Betonen bør være delvis udtørret.

Fugtspærre placeres umiddelbart under det fugtfølsomme lag.

Gulvvarme og ikke fugtfølsom gulvbelægning (klinker og lignende).

Fugtspærre kan udelades.

Gulvvarme og fugtfølsom gulvbelægning. Betonen skal være udtørret inden gulvbelægning foretages.

Fugtspærre placeres under varmelag.

Skal afstemmes med krav fra aktuel gulvleverandør.

Trægulv på strøer eller svømmende gulve af fugtfølsomt materiale (spånplader og lignende)

Fugtspærre placeres umiddelbart under fugtfølsomt materiale - gulv, strøer og lignende.

Vær opmærksom på maksimum isoleringstykkelse over fugtspærre.