Tilbage
Klimaskærm - Terrændæk/Gulve

Uden beton

Det er muligt at udføre terrændæk og gulve med op til 400 mm isolering (U= 0,07 W/m2K) helt uden betonplade. I stedet anvendes et let terrændæn opbygget på plant, stabilt og bæredygtigt underlag, hårde isoleringsplader som Sundolitt MX250, membran og trykfordelende plade med styrke og stivhed svarende til 22 mm gulvspånplade.

Let terrændæk (og gulve) kan anvendes til alimndelig bolig formål.

Løsningen kan beskrives som "byg om

Opbygningseksempel

 • Tyndt gulv
 • Mellemlag som gulvpap
 • Trykfordelende lag som 22 mm gulvspånplade
 • Mellemlag som gulvpap
 • 100 mm Sundolitt MX250
 • Membran som 0,2 mm PE folie
 • Min. 150 mm maks. 300 mm Sundolitt MX250
 • Plant, stabilt og bæredygtigt sandlag.

morgenen og flyt ind om eftermiddagen" og kan derfor være billigere, mindre ressourcekrævende og mere tør end opbygning af et mere traditionelt terrændæk.

Opbygningen giver udover en meget lav U-værdi et betydelig forbedring af linietabsværdi.

Lette terrændæk kan anvendes til såvel nybyggeri som renovering.

Brand

Der stilles normalt ikke krav til gulvopbygningen indenfor boliger.

Tæthed for fugt og radon

Konstruktionen skal sikres på fugt og radongas fra undergrunden. Tætheden sikres med en effektiv membran som med fordel placeres 100 mm nede i isolerngslaget  (dels for at beskytte membranen, dels for at mindre installationer kan føres vandret over membranen.

Med 100 mm over membran bør der ikke være mindre end 150 mm isolering under membranen.

Lette vægge

Lette ikke bærende og ikke stabiliserende vægge med egenvægt på op til 0,5 kN/m2, kan opstilles på et let terrændæk/gulv. Teleskopløsning i væggens overkant kan være nødvendig.

Læs mere i Træinformations anvisning, TRÆfakta nummer 12 "Lette terrændæk".

Lette terrændæk/gulve - Med gulvvarme

Lette terrændæk/gulve kan anvendes sammen med gulvvarmesystemer i såvel EPS (Sundolitt Gulvvarme) som spånplader med spor,

Løsningen giver mulighed for hurtigt regulering af gulvtemperatur - varmebidrag fra solindfald kan udnyttes optimalt.

 

 

 

Opbygningseksempel

 • Tyndt gulv
 • Mellemlag som gulvpap
 • Trykfordelende lag som 22 mm gulvspånplade
 • Mellemlag som gulvpap
 • Sundolitt Gulvvarme
 • 100 mm Sundolitt MX250
 • Membran som 0,2 mm PE folie
 • Min. 150 mm maks. 300 mm Sundolitt MX250
 • Plant, stabilt og bæredygtigt sandlag.

 

 

Udskiftning af strøgulve med lette gulve

Optimer isolering og reducere varmetab mod jord. Øg komforten.

Membran indbygges også her i isoleringslaget.

Ved samlet isoleringstykkelse på 150 mm kan de to lag isolering være lige tykke. Ved større samlet tykkelse skal det nederste lag være tykkest.

Læs mere i Træinformations anvisning, TRÆfakta nummer 12 "Lette terrændæk".